Davison
Beryl Alethia  b. 1906, d. 1986
Charles Humphreys  b. 1903, d. 1978
Mary Ann  b. 1855, d. 1927