Fourter
Otto Anthony  b. 1911, d. 1970
Ruby  b. 1913, d. 1978