Fullager
Emma Jane  b. 1852
Hannah  b. 1819, d. 1852
Hannah  b. 1841
John  b. 1848
Mary Esther  b. 1842
Sarah  b. 1844
Susannah  b. 1850
William  b. 1845