Lanham
Ann  b. 1811, d. 1883
Catherine  b. 1868
Elizabeth  b. 1863
Emma  b. 1865
George  b. 1835
George Edward  b. 1874
Georgina  b. 1878
Henry William  b. 1833, d. 1916
James  b. 1838
John J  b. 1883
Lavina  b. 1878
Lavinia  b. 1854
Lavinia  b. 1878
Margaret Ann  b. 1875
Margaret Jane  b. 1870, d. 1944
Mary Ann  b. 1846
Mary Ann  b. 1862, d. 1938
Sarah  b. 1848
Sarah  b. 1873
Sarah Jane  b. 1880
Sussanah  b. 1876
Thomas  b. 1843, d. 1886
Lanham (cont.)
Thomas Edward  b. 1871
William  b. 1807, d. 1886
William  b. 1842
William Joseph  b. 1878