Lines
Charles Jeptha  b. circa 1871
Edith M  b. 1907
Harold C  b. 1903
Harry  b. 1903
Rose M  b. 1902
Sarah Jane  b. 1880, d. 1973