Noyes
Eliza Ethel  b. 1889
Emily F  b. 1864
Henry  b. 1856, d. 1950