Ordish
Frederick  b. 1870, d. 1949
Sarah Gladys  b. 1889, d. 1968