Parsonage
Edward  b. 1802
Sarah  b. 1811, d. 1873
Thomas  b. circa 1771