Upton/Uptin
Sarah Jane  b. 1848, d. 1938
Thomas  b. 1836