Bray
Susanna  b. 1656
Susannah  b. 1687, d. 1771
Thomas  b. 1630