Australia
SA
Mitcham
Armour, Thomas  b. 1867, d. 1946
Armour, Thomas Roy  b. 1897, d. 1954